wideochirurgia.com.pl
  Strona główna       Powrót
 
  Wyszukaj kurs, sympozjum:  English 
 
Zobacz materiały video


O Sekcji
NOWOŚCI
Składki członkowskie
Registration form: EAES/PVS
Formularz zgłoszeniowy członków Sekcji
Kwartalnik Videosurgery and other miniinvasive techniques
Rekomendacje
Program Edukacyjny Sekcji Wideochirurgii
Zjazdy, sympozja, kursy
Warsztaty i szkolenia
Ośrodki Referencyjne Nauczania Chirurgii Laparoskopowej
Zarząd
Kontakt
Formularz zgłoszeniowy nowego kongresu (DOC)
Archiwum
Regulamin Sekcji Wideochirurgii [PDF]


Towarzystwo Chirurgów Polskich


Formularz zgłoszeniowy:

Wszystkie pola są obowiązkowe dla potrzeb korespondencji i wysyłania kwartalnika drogą pocztową.
* Imię:
* Nazwisko:
* Stopień naukowy:
* Rok uzyskania dyplomu:
* Specjalizacja:
* Miejsce pracy:
* Stanowisko:
* Adres e-mail:
* Telefon kontaktowy:
* Adres do korespondencji:
 
© 2005-2006 Sekcja Wideochirurgii TChP Created by Termedia sp z o.o.