wideochirurgia.com.pl
  Strona główna       Powrót
 
  Wyszukaj kurs, sympozjum:  English 
 
Zobacz materiały video


O Sekcji
NOWOŚCI
Składki członkowskie
Registration form: EAES/PVS
Formularz zgłoszeniowy członków Sekcji
Kwartalnik Videosurgery and other miniinvasive techniques
Rekomendacje
Program Edukacyjny Sekcji Wideochirurgii
Zjazdy, sympozja, kursy
Warsztaty i szkolenia
Ośrodki Referencyjne Nauczania Chirurgii Laparoskopowej
Zarząd
Kontakt
Formularz zgłoszeniowy nowego kongresu (DOC)
Archiwum
Regulamin Sekcji Wideochirurgii [PDF]


Towarzystwo Chirurgów PolskichSkładki członkowskie
Szanowni Koledzy!

Uprzejmie przypomninamy o konieczności opłacenia aktualnych i zaległych składek członkowskich. Wysokość składek zarówno do EAES jak i do Sekcji Wideochirurgii pozostaje bez zmian.


1. Składka roczna do Sekcji Wideochirurgii wynosi 70 PLN

W ramach składki członkowskiej zapewniamy:

• Prenumeratę kwartalnika “Videosurgery and other miniinvasive techniques” - oficjalne pismo Sekcji Wideochirurgii
• Dostęp elektroniczny do pism:
- Videosurgery and other miniinvasive techniques (www.videosurgeryjournal.com)
- Kardiologia Polska
- Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
- Ginekologia Praktyczna
- Współczesna Onkologia
- Archives of Medical Science
• Otrzymywanie Termedia Newsletter
Proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do Sekcji Wideochirurgii na stronie: www.wideochirurgia.pl

2. Połączona składka Sekcji Wideochirurgii TCHP (Polish Videosurgery Society) i Europeen Association for Endoscopic Surgery (EAES)

Sekcja Wideochirurgii proponuje wspólne członkostwo EAES/PVS tzw. polish block membership of EAES.

Dzięki Polish Block Membership można otrzymać:

1. Znaczące obniżenie składki członkowskiej ze 115 euro/rok do 230 PLN/rok
2. Zredukowane koszty wpisowego o 100 euro na coroczny zjazd EAES oraz na inne światowe kongresy z udziałem EAES
3. Zniżki wpisowego na akredytowane przez EAES sympozja i workshopy
4. Zniżki na prowadzone przez EAES kursy doskonalące
5. Certyfikat członkowstwa
6. Prenumeratę miesięcznika Surgical Endoscopy (IF >3 pkt.), który będzie dostarczany pocztą do każdego członka w ramach składki
7. Dostęp elektroniczny do:
- Surgical Endoscopy
- Diseases of the Colon & Rectum
- Annals of Surgical Oncology
- World Journal of Surgery
8. EAES newsletter EUROLINK
9. EAES yearbook

Składka roczna łączona (EAES/PVS) w wysokości 230 złotych rocznie będzie zbierana na konto Sekcji Wideochirurgii:
- do końca grudnia na rok następny
- do końca maja na drugie półrocze

Proszę o uaktualnianie adresów wysyłkowych i e-meilowych przez adres: sekcja@wideochirurgia.pl

Ze strony Sekcji Wideochirurgii zapewniamy w ramach połączonej składki Sekcji i EAES (EAES/PVS) wszystkie przywileje i udogodnienia wynikające z członkowstwa w obu organizacjach.

Formularz Zgłoszeniowy do pobrania ze strony Sekcji: Registration Form EAES/PVS Należy go wypełnić oraz wysłać drogą elektroniczną..

Umożliwi to nam precyzyjne otrzymanie adresu do korespondencji elektronicznej i dla potrzeb przesyłania pism Surgical Endoscopy i Videosurgery.

Po wysłaniu zgłoszenia i opłaceniu składek otrzymają Państwo potwierdzenie członkostwa pocztą elektroniczną na podany przez Państwa w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. Wszystkie składki należy wpłacać na konto Sekcji Wideochirurgii:

Sekcja Wideochirurgii TCHP
Bank PKO BP, Oddział 76 w Warszawie
72 1020 1097 0000 7802 0115 4640

Wszelkie sprawy dotyczące składek proszę kierować na adres: sekcja@wideochirurgia.pl, www.wideochirurgia.pl
© 2005-2006 Sekcja Wideochirurgii TChP Created by Termedia sp z o.o.