wideochirurgia.com.pl
  Strona główna       Powrót
 
  Wyszukaj kurs, sympozjum:  English 
 
Zobacz materiały video


O Sekcji
NOWOŚCI
Składki członkowskie
Registration form: EAES/PVS
Formularz zgłoszeniowy członków Sekcji
Kwartalnik Videosurgery and other miniinvasive techniques
Rekomendacje
Program Edukacyjny Sekcji Wideochirurgii
Zjazdy, sympozja, kursy
Warsztaty i szkolenia
Ośrodki Referencyjne Nauczania Chirurgii Laparoskopowej
Zarząd
Kontakt
Formularz zgłoszeniowy nowego kongresu (DOC)
Archiwum
Regulamin Sekcji Wideochirurgii [PDF]


Towarzystwo Chirurgów PolskichProgram Edukacyjny Sekcji Wideochirurgii
Program Edukacyjny Sekcji Wideochirurgii

W skład Programu Edukacyjnego Sekcji Wideochirurgii TCHP wchodzą:
1. Kurs Chirurgia Wideoskopowa, bezpłatny dla rezydentów, składający się z części teoretycznej w postaci Sympozjum „Podstawy wideochirurgii” oraz części praktycznej odbywającej się w Ośrodkach Referencyjnych Sekcji. W kursach tych mogą również uczestniczyć inni chirurdzy, pragnący podnieść swoje umiejętności wideochirurgiczne.
2. Sympozja i workshopy organizowane przez Sekcję lub pod jej patronatem
3. Kwartalnik „Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne”
4. Strona internetowa: www.wideochirurgia.com.pl

KURS CHIRURGIA WIDEOSKOPOWA

Kurs o zasięgu centralnym dla osób specjalizujących się w chirurgii ogólnej i kurs doskonalący dla pozostałych lekarzy.
Kurs składa się z dwóch części:
1. Części teoretycznej w postaci wykładów – organizowanej raz do roku w ośrodku wskazanym przez Zarząd Sekcji Wideochirurgii . Czas trwania: 2 dni.
2. Części praktycznej, 5 dniowej, organizowanej w ośrodkach rekomendowanych przez Zarząd Sekcji Wideochirurgii

Ramowy program części teoretycznej
I dzień
1. Historia wideoskopii w Polsce i na świecie
2. Chirurgia laparoskopowa dróg żółciowych i wątroby
a. cholecystectomia laparoskopowa
b. współczesne postępowanie z kamicą przewodową
c. torbiele wątroby
3. Kalectwo dróg żółciowych i operacje naprawcze
4. Laparoskopowe operacje przepuklin brzusznych
5. Operacje laparoskopowe w obrębie rozworu przełykowego przepony – choroba refluksowa przełyku, przepukliny rozworu przełykowego przepony, achalazja wpustu
6. Zastosowanie laparoskopii w diagnostyce i leczeniu „ostrego brzucha”.
7. Podstawy wideochirurgii
a. Osprzęt wideoskopowy
b. Narzędzia chirurgiczne, noże harmoniczne, LigaSure, Bi-clamp, Bi-cision
c. Zasady wytwarzania odmy, wprowadzania trokarów, szycia, wiązania wezłów itp.
8.Sesja filmowa – cholecystektomia, appendektomia, laparoskopia i torakoskopia diagnostyczna, uwalnianie zrostów pooperacyjnych

II dzień
1. Zabiegi małoinwazyjne w chirurgii tarczycy
2. Wybrane zabiegi torakoskopowe
3. Laparoskopia diagnostyczna w chirurgii onkologicznej
4. Znieczulenie do operacji wideoskopowych, kwalifikacja chorych, zapobieganie nudnościom i wymiotom pooperacyjnym
5. Operacje laparoskopowe w leczeniu otyłości
6. Wideoskopowa adrenalektomia
7. Operacje laparoskopowe w chirurgii jelita grubego
8. Wideochirurgia w ginekologii
9. Powikłania w chirurgii wideoskopowej
10. Zakończenie kursu, test kompetencji i wydanie certyfikatów

Rejestracja na kurs teoretyczny odbywa się przez stronę internetową Sekcji: www. wideochirurgia.com.pl. w rubryce kolejnej edycji kursu.

Ramowy program część praktycznej (5 dni w Ośrodku Referencyjnym):
a. Zajęcia na trenażerach:
manipulowanie narzędziami laparoskopowymi, koordynacja ruchów w zakresie preparowania, przecinania nożyczkami, posługiwanie się hakiem elektrycznym, imadło laparoskopowe i nauka szycia laparoskopowego, wiązanie wewnątrz jak i na zewnątrz skrzynki trenażera (np. węzły Roedera), wykonanie kilku cholecystektomii na wątrobach cielęcych, zakładanie klipsów na przewód i tętnicę pęcherzykową b. Do zajęć na trenażerach niezbędne jest zaopatrzenie Ośrodka w martwe tkanki zwierzęce (drób do nauki szycia, preparowania i wątroby cielęce do cholecystektomii)
c. Asystowanie do operacji laparoskopowych lub samodzielne wykonanie całej lub przynajmniej części cholecystektomii laparoskopowej, usunięcia wyrostka robaczkowego czy laparoskopii diagnostycznej
d. Praktyczna nauka przy stole operacyjnym: sposoby wytwarzania odmy otrzewnej: podstawowe zasady bezpieczeństwa laparoskopii, wytwarzania odmy CO2 na otwarto; sposoby i bezpieczeństwo wprowadzania trokarów, bezpieczeństwo koagulacji w polu operacyjnym, ssanie i płukanie w czasie laparoskopii, postępowanie w przypadku krwawienia wewnątrzbrzusznego i krwawienia z powłok, zasady preparowania i klipsowania w obrębie trójkąta Calota w celu uniknięcia uszkodzenia dróg żółciowych i naczyń wnęki wątroby

Zakres operacji szkoleniowych prezentowanych w czasie kursu powinien obejmować: cholecystektomię, appendektomię oraz laparoskopię diagnostyczną.

W skład programu mogą wchodzić wykłady mające na celu wyłącznie zagadnienia praktyczne, czyli: zasady działania sprzętu, technika poszczególnych etapów operacji wideoskopowej. Inne wykłady teoretyczne nie mogą znajdować się w programie, gdyż jest on nastawiony na praktyczną naukę technik wideoskopowych.

Szkolenia będą się odbywały dla osób specjalizujących się w chirurgii jak również dla tych, które mają już specjalizację, a chciałyby rozpocząć szkolenie w laparoskopii lub doskonalić swoja wiedzę i umiejętności praktyczne.

Kurs teoretyczny i praktyczny kończy się wydaniem certyfikatów.
© 2005-2006 Sekcja Wideochirurgii TChP Created by Termedia sp z o.o.