wideochirurgia.com.pl
  Strona główna       Powrót
 
  Wyszukaj kurs, sympozjum:  English 
 
Zobacz materiały video


O Sekcji
NOWOŚCI
Składki członkowskie
Registration form: EAES/PVS
Formularz zgłoszeniowy członków Sekcji
Kwartalnik Videosurgery and other miniinvasive techniques
Rekomendacje
Program Edukacyjny Sekcji Wideochirurgii
Zjazdy, sympozja, kursy
Warsztaty i szkolenia
Ośrodki Referencyjne Nauczania Chirurgii Laparoskopowej
Zarząd
Kontakt
Formularz zgłoszeniowy nowego kongresu (DOC)
Archiwum
Regulamin Sekcji Wideochirurgii [PDF]


Towarzystwo Chirurgów PolskichRekomendacje
Uchwała Zarządu Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich w sprawie wprowadzenia do stosowania formularza świadomej zgody chorego na operację bariatryczną
Formularz świadomej zgody chorego na zabieg chirurgicznego leczenia otyłości przy pomocy opaski dostosowywalnej (regulowanej) Adjustable gastric banding
Formularz świadomej zgody chorego na zabieg operacyjnego leczenia otyłości metodą rękawowej resekcji żołądka ( sleeve gastrectomy )
Formularz świadomej zgody chorego na zabieg operacyjnego leczenia otyłości metodą wyłączenia żołądkowego sposobem Roux ( Roux-en-Y gastric bypass, RYGB )
Formularz świadomej zgody chorego na zabieg operacyjnego leczenia otyłości metodą wyłączenia żółciowo-trzustkowego (Biliopancreatic diversion)


Polskie rekomendacje w zakresie chirurgii bariatrycznej
Resekcje laparoskopowe jelita grubego – rekomendacje
Choroba refluksowa przełyku – zalecenia dla praktyki klinicznej
Leczenie przepuklin pachwiny. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Przepuklinowego z komentarzem Polskiej Grupy Roboczej ds. Rekomendacji
© 2005-2006 Sekcja Wideochirurgii TChP Created by Termedia sp z o.o.